Szkolenia

Oferta szkoleń

Nasza oferta szkoleń

Szkolenia mogą być realizowane w dowolnym miejscu i czasie, dostosowując się do harmonogramu każdego pracownika. Taki model szkoleń daje pracownikom większą swobodę w dostępie do niezbędnej wiedzy, a jednocześnie umożliwia pracodawcy łatwe zarządzanie i organizację szkoleń. Szkolenia okresowe online zapewniają wysoką interaktywność, dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość monitorowania postępów. Dzięki takiemu podejściu, pracownicy mogą uczyć się w sposób wygodny i skuteczny, podnosząc swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wybierając nasze szkolenia okresowe online, firma zyskuje elastyczność i efektywność, a pracownicy zyskują wygodną formę nauki, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb

Platforma online

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia z ochrony ppoż

Platforma online

Oferta szkoleń na platformie online

Oferujemy szkolenia okresowe online w formie samokształcenia kierowanego, które stanowią wygodne i efektywne rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 

01.

Wygoda

Dzięki naszej platformie online, szkolenia mogą być realizowane w dowolnym miejscu i czasie, dostosowując się do harmonogramu każdego pracownika.

02.

Odpowiednie podejście

Taki model szkoleń daje pracownikom większą swobodę w dostępie do niezbędnej wiedzy, a jednocześnie umożliwia pracodawcy łatwe zarządzanie i organizację szkoleń.

03.

Dostęp do materiałów

Szkolenia okresowe online zapewniają wysoką interaktywność, dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość monitorowania postępów.

Dzięki takiemu podejściu, pracownicy mogą uczyć się w sposób wygodny i skuteczny, podnosząc swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wybierając nasze szkolenia okresowe online, firma zyskuje elastyczność i efektywność, a pracownicy zyskują wygodną formę nauki, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb

Masz pytania?

Napisz do nas!

Copy-spaced image of a three construction workers holding a draft and discussing something
Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP to kluczowy element wprowadzania nowych pracowników do świata pracy. Składa się ono z dwóch części: Instruktażu Ogólnego oraz Instruktażu Stanowiskowego. Podczas szkolenia wstępnego BHP, pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do świadomego i bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

W ramach skolenia zrealizowne zostanie:

Szkolenia realizujemy w formie wideokonferencji oraz stacjonarnie. W ramach szkolenia 

Szkolenia to nasze i wasze bezpieczeństwo!

Dzięki regularnemu uczestnictwu w szkoleniach okresowych BHP, pracownicy zdobywają aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, co przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich.

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP to nieodłączna część dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzielą się one na specjalistyczne szkolenia dla różnych grup zawodowych. Szkolenia okresowe BHP są dostosowane do specyfiki stanowisk i ryzyka związanego z nimi. Obejmują one szkolenia dla:

fireman-wearing-protective-uniform-standing-next-to-a-fire-engine-in-a-garage-of-a-fire-department-3.jpg

Masz pytania?

Szkolenia przepisów przeciw pożarowych

Szkolenia z ochrony ppoż.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej to niezwykle ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szkolenie to obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Podczas szkolenia pracownicy zostaną zapoznani z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, dowiedzą się o zasadach bezpiecznej ewakuacji oraz o tym, jak skutecznie gasić pożary za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Część praktyczna szkolenia to niezwykle wartościowe doświadczenie. Pracownicy będą mieli okazję ćwiczyć gaszenie pożarów z wykorzystaniem gaśnic, obserwować pokaz wyrzutu oleju, a także, jeśli to wymagane, uczestniczyć w ćwiczeniach poruszania się w zadymionym pomieszczeniu. Dzięki temu, będą lepiej przygotowani na potencjalne sytuacje awaryjne i będą mieć pewność, że potrafią skutecznie reagować w przypadku pożaru.


Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej jest dedykowane dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia ewakuacji oraz wykonywania czynności mających na celu zwalczanie pożarów. Może być również świetnym elementem „Dni bezpieczeństwa”, które z chęcią dla Państwa zorganizujemy.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się!

Telefon

Numer telefonu

Email

Adres email